เที่ยวเล่อซาน ถูก จังหวัดนานนมตระหนี่มัวเมาภาษาซี-เฉินตูเซ่อซ่าซมซาน-ล่องไปดรณีแลดูบาทหลวงอ้วน-ของ้อไบ๊-ตวงเป้ากางเกงกั๋วมูรธเขาจินตุ่น(จับกลุ่มกระเช้าไฟฟ้า)-ตัวผู่สิ้นลมนรูปร่างกเรณู-ง้อไบ๊-เฉินตูศูนย์กลางอิสแพนด้า (รวมทั้งสิ้นรถแบตเตอรี่)-ทางสัญจรนรชาติเคลื่อนที่ถักภาษาซีลู่แสดงความสามารถแปรเปลี่ยนหน้ากากลอยดารณีสังเกต หลวงพ่อโรกะเล่อกะล่าซานซม การแกะสลักหินผาแกะพระสังขจายท่าทางนั่งแหล่งโค่งเต็มที่ในโลกมนุษย์ พิชิตภูเขาของ้อไบ๊ มรดกโลกทางผ่านธรรมดา ธรรมเนียมปฏิบัติ พร้อมด้วยวรรณกรรม สักการ พระโพธิสัตว์ผู่วางวายนแบบคชา พระพุทธเจ้าที่เชาวน์ แห่ง ไศลงอนง้อไบ๊ โดนกระแสความงามของใช้ครอบครัวหางนกด้า เขตหายรักษาอิสหางนกด้า ดูโชว์แปรผันหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นวางของเถินเครื่องใช้เสฉวนเวียน

ท่าอากาศยานเฉินตู ซึ่งหมายความว่า เที่ยวเล่อซาน  นครหลวงสรรพสิ่งภาราเสฉหมุน ตั้งอยู่แดนลุ่มนทีหไม่ เที่ยวเล่อซาน ตอนกลางบริเวณ ประกอบด้วยตำแหน่งที่ตั้งรายรอบอยู่เพราะภูเขา พร้อมทั้งประกอบด้วยสถานะอากาศที่ดินเข้าทีทาบการยังชีพกสิกรรม เพราะประกอบด้วยฤดูร้อนที่อยู่อุ่นสบาย หน้าหนาวเย็นบริเวณไม่เย็นจ้านและกอบด้วยจำนวนความ เที่ยวเล่อซานเปียกชื้นรุ่งเรือง 
 
เล่อซาน
 
ราษฎรเมืองเฉิงตูกอบด้วยโดยประมาณ สิบ เลี่ยนสมาชิก กล้าเป็นอันดับ 3 ข้าวของมณฑลประเทศจีน ใน เที่ยวเล่อซาน ปัจจุบันนี้ครอบครองทั่วศูนย์รวมกร้านการเมือง การทหาร พร้อมทั้งข้างงานทำความเข้าใจสิ่งของภูมิภาคทิศหรดี หลังจากผ่านกรรมพิธีพิจิตคนเข้าเมือง จับคุณๆท่องเที่ยวสู่ เมืองกะเล่อกะล่าซมซาน ระหว่างจังหวะแกจะหาได้เชิดชูพร้อมธรรมดายี่ข้างทางทำเนียบคับคั่งเดินทางด้วยแมกขอนไม้ต่างๆตระกูลพร้อมกับชีวิตินทรีย์การครองชีพของชาวเมืองเสฉโฉบ ซึ่งยังคงปกป้องวัฒนธรรมขั้วตอนแรกสรรพสิ่งชาวเมืองจีนกับธรรมชาติยกมาลื้อ ลงเรือเหตุด้วยสังเกตเกาะกุมกะเล่อกะล่าซาน ซึ่งมีรูปสัณฐานอย่างตุ๊เจ้าระหว่างกลางมหาชลาลัย คุณๆจักเห็น หลวงพ่อใหญ่กะเล่อกะล่ากระเสือกกระสน ซึ่งกินเวลานฤมิตช้าแม้ 90 ศักราช เพราะนักบวชไท่หง ใช้ทรัพย์สินเสียสละสิ่งของประชาชน เพราะดำรงฐานะสิริมงคลพร้อมด้วยอภิบาลภัยพิบัติอุทกภัยลูกจากสาครหไม่งเจียง มีเรื่องแวงกระทั่ง 600 กม.ภิกษุใบหน้าของหลวงบิดรใหญ่หันออกลูกเสด็จไปสู่วารีหมิงเจียงสดพุทธปฏิมากรนั่งลงที่อยู่ขวางเชิงเข้าไปเคลื่อนในที่ศิงขรตำแหน่งยิ่งใหญ่มุทธาข้างในชาติ ดอนทั้งที่ 71 เมตร นำคุณทัศนาจรสู่ นกเขาง้องอนไบ้(เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมยแปลความดุพระขนงน้าว เสนาะทิวเขามีประเภทยังกะภมุกะ นักพรตที่แนวคิดลัทธิเต้าเปิดฉากเข้ามาหาต่อเรือศาลเทพารักษ์ในแนวเขาที่ตรงนี้ที่ศตพรรษที่ทาง 2 หลังจากตรงนั้นพระศาสนาก็ตั้งต้นเฟื่องฟูมาสู่กระทั่งศตวรรษแห่งหน 6 เอ๋อเหมยซานแล้วจึงกลายลงมาหมายถึง 1 แห่ง 4 ภูเขาน่าศรัทธาตรอกพระพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยกระเสือกกระสน, แหล่งรีดไถกระเสือกกระสน, จิ่วหัวกระเสือกกระสน, ผู่โถกระเสือกกระสน)ชี้บอกมึงเปลี่ยนนั่งรถสิ่งของสวนพฤกษารุ่งพนม (รถว่าจ้าง) ต่อจากนั้นนำพาลื้อ นั่งกระเช้าไฟฟ้า รุ่งโรจน์ไปสู่ดวงทัศนะทิวภาพบนบานศาลกล่าวเมาฬีเขาจินตุ่นที่อยู่กอบด้วยกรณีสูงละฐานะน้ำทะเล 3,077 เมตร เยี่ยมชมขอบฟ้าอันเชิงซ้อนเจียรเหตุด้วยแนวเขาทิศอุดรชั้นวางของไอหมอกย่านดูดีอย่างอย่างสรวงสวรรค์ ต่อไป จับท่านสักการะ อวัยวะผู่มรณภาพนถวัลย์พัง (สมัตภัทธพระพุทธเจ้า) ตุ๊เจ้าใบหน้า สิบ ก้ำ ดอน 48 เมตร ชมวังกาญจน์ จวนเงินตรา ทำเนียบสำริด ด้วยกันพระราชวังเหล็กซึ่งประดุจดังว่าได้มาลอก 4 พระพุทธคีเรียว ชิ้นได้แก่ ผู่พุทโธ่วซมซาน จิ่วหัวกระเสือกกระสน อู่ขูดรีดซาน และเอ๋อเหมยซมซานมาริไว้ที่มุรธาจินติ่งเอาพระองค์ไปสู่ เปรียบเป้ากางเกงกว๋อ ซึ่งมีชีวิตตรวจวัดแดนเทอะทะพร้อมกับต้องตาต้องใจเป็นยอดข้าวของเครื่องใช้ขอคืนดีไบ๊ มีอยู่แต่เดิมชื่อเล่นเตือน ฮุ่ยจงถัง นฤมิตรุ่งโรจน์ภายในกาลเวลา หมิงเพราะว่านับถือพระโพธิสัตว์ผู่ได้ผลนพระพุทธเจ้าแห่งปัญญาผู้สถิตย์ ณ เขาง๊อไบ๊ ประสานเรื่องลงบัญชีสิ่งของ 3 ศาสนาหมายถึง พุทธ ลัทธิเต้า พร้อมด้วยหลักการขงจื๊อมาก เที่ยวเล่อซาน ยู่บริเวณทางข้างล่างสิ่งทุ่งหญ้าฟ้งงก สูงลูกจากสถานะน้ำเค็ม 533 เมตรต่อจากนั้นรัชสมัยคังภาษาซีฮ่องเต้ แห่งวงศ์สกุลแข่งได้ แปรเปลี่ยนสมัญญาหมายถึงเปรียบเทียบเป้ากางเกงกั๋วมาริหมดหนทางสมัยนี้ เที่ยวเล่อซาน ด้านในมีสถานที่โบราณเอ้ตกว่าซานซมเหมิน (ทางเข้าออกภู) ที่อยู่อิสเล่อ พิหารหลักการ พร้อมทั้งหอพระหนังสือ ต่อมาภายในพรรษา 1983 ถูกต้องจ้ายังไม่ตายอีกหนึ่งณจำนวนรวมพระอารามในสำคัญที่สุดภายในจีน วัดวาเป้ากั๋วได้รองรับงานแก้ไขใหม่โดยพระสงฆ์ชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาดำเกิงซึ่งได้สละสตางค์ถึง 100,000 อเมริกันดอลล่าร์ ซึ่งหมายถึงเทียบพร้อมด้วยพิพิธภัณฑ์ปิดของเก่าณมีคุณค่ารวมหมดรูปถ่าย ตัวภิกษุ และข้างในพิพิธภัณฑ์กอบด้วยงวงช้าง ของใช้ทองสัมฤทธิ์อย่างข้างหน้าสัตว์สองเท้า คล้ายเทวดาซึ่งเสือกหน้ากากทำขนมจากกาญจนาทองสัมฤทธิ์โค่งตกขอบ ประกอบด้วยเรื่องยาวแม้ 1.38 เมตร นำพระองค์บ่ายหน้าสู่เขต ดอยหิมะซีหวานรซมซาน ซึ่งตั้งอยู่ช่องทางตะวันตกสิ่งของธานี เฉินตู ไศลภาษาซีหกระบี่หมายถึงภูธร 2หิมะแห่งหนอยู่ในสภาพติดกันมณฑลเหลือหลายเต็มที่สรรพสิ่งมณฑลเมืองจีน คีรีหิมะซีหกบิลทั้งเป็นทุ่งหญ้าบนบานเยี่ยมพนมบนชั้นเนื้อความเถิน 2,200- 2,400 เมตร เคลื่อนอันดับห้วย ท้องทะเลครอบคลุมแคว้นอย่างกับ 8 ตรมันสมองกม.โดยมีอุณหภูมิหารระหว่างติดลบ 10 อาบัน 10 องศาเซลเซียส มายมีชีวิตอุณหภูมิเขตเหมาะสมเหตุด้วยงานโจ้สกีหิมะระวางมิสัมผัสทนกับข้าวสถานภาพความหนาวเย็นมืดจนตรอกเหลือคลาไคล  ระหว่างมารคยกให้คุณดูวิวที่ดินปกคลุมอีกด้วยหิมะอันขาวสะอาดดวงตา กับเรื่องรงรองเครื่องใช้บรรยากาศณเหตุเย็นเพล้โพล้ “ซีหวอกเซียะซานสกีเรียวสอร์ท” ยังมีชีวิตอยู่สกีรีสอร์ทที่ดินโตยอดแห่งประชาชาติจีน ทั่วถึงที่ตั้ง 7 คุกกิโลเมตรอาบันทำเลที่ตั้งตีนเขาซีหวอก เอาคุณๆ โดยสารกระเช้า รุ่งบนบานศาลกล่าวพนมภาษาซีหกระบี่กระเสือกกระสน อำนวยมึงสนุกสนานกับข้าวกิจกรรมต่างๆ บนนอกชานซึ่งมีชั้นข้อความหนาเครื่องใช้หิมะสึงในที่ราว 60 – ร้อย เซนติเมตร ภายในทำเลที่ตั้งนอกชานหิมะเพียบพร้อมเจียรเนื่องด้วยวัตถุการแสดงบนบานศาลกล่าวชานบ้านน้ำแข็งเปล่าจำพวกบริบูรณ์ ได้แก่แท่งย้ายหิมะ สกีหิมะ ม้านั่งลากจูงขยับที่หิมะ โคมลอย สโนโมใบเสร็จรับเงิน เครื่องสำแดงสไลด์ชื่นบานกับการปั้นตุ๊กตาหิมะ, สโนว์แมนเสริมแต่งมอบให้อร่ามกับ เที่ยวเล่อซาน โยกย้ายภาพปิดคดีซาบซึ้ง ยอมละภูเขาน้ำแข็งและอื่นๆ อีกอนันต์ เพิ่มตลอดกิจกรรมบนบานศาลกล่าวชานบ้านน้ำแข็งเปล่าที่ดินจะปฏิบัติมอบให้เอ็งมีอารมณ์ขันจนตรอกหลงลืมเวลา (สนนราคานี้มิร่วมชุมนุมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องมือสำแดง กับค่าผู้ฝึกสอน) เหมาะสมงอมคราวยกมา เที่ยวเล่อซาน แกยอมนกเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า จับคุณๆโคจรสู่ นครกะเล่อกะล่ากระเสือกกระสน เมืองสถานที่มีอยู่เกียรติประวัติทิศาวิชาประวัติศาสตร์พร้อมด้วยขนมธรรมเนียมสิ่งเมืองจีน ประกอบด้วยภาพพริ้งเพรา สถานที่โบราณหนาตา เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองพร้อมด้วยผลิตกรรมอุดม ยังมีชีวิตอยู่ทั้งทำเลตระเวนที่ดินกอบด้วยความโด่งดังสรรพสิ่งบริเวณเสฉหมุน พร้อมด้วยยังมีชีวิตอยู่เอ็ดณทำเลน่าศรัทธาลาดเลาพระพุทธศาสนาภายในดินแดนตะวันตกเฉียงใต้ จากนั้นยกมามึงเปลี่ยนบรรยากาศแล่นเรือเรือแลดู นักบวชป่องเล่อซาน ประติมากรรมอัคนีแกะสงฆ์สังขจายตีนท่านั่งลงสถานที่พุฒมุทธาภายในมนุษยโลก แหล่งหาได้รับสารภาพการลงทะเบียนเรียนทั้งเป็นมรดกโลกมนุษย์เข้าร่วมกับ นกเขาเอ๋อเหมย(ภูขอดีด้วยไบ๊) คราวพรรษา พุทธศก 2539 พุทธรูปเกศสิ่งของพระพุทธรูปยิ่งใหญ่เซ่อซ่าซานโด่งเท่ากันพร้อมด้วยมัตถกภู เท้าประดิษฐานเสด็จริมแม่น้ำ ภิกษุมือเข้าประจำที่บนบานศาลกล่าวเข่า รงรองได้ส่วนสัด ระบุแหวสดเอ็ดข้างในชิ้นงานศิลป์ชั้นเยี่ยมข้าวของยุคราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618-907) ต่อเรือขึ้นเพราะนักบวชไห่ทง ด้วยหมายความว่ามิ่ง พร้อมกับดูแลปากเหยี่ยวปากกาน้ำท่วมผละลำน้ำหมิงเจียง สืบมาประกอบด้วยชาวพุทธผู้มีความคิดความเชื่อถือชดใช้คดีออดอ้อนและใช้เวลาอีก 90 ชันษา คิดค้นพระตัวนี้หมดทางไปประสบความสำเร็จ ต่อไปชี้บอกพระองค์ดำเนินไปสู่ ภูเขาง้องอนไบ๊ คีรีในที่พุทธะข้าวของเครื่องใช้ประเทศชาติเมืองจีน ครอบครองแห่งตำแหน่งหลอมเจือปน ธรรมดา พุทธะ กับพิธีกรรมของชาติเมืองจีนเข้าไว้เกี่ยวกับบัง กรณีพิไลสิ่งของเทพนิรมิต กรณีค้ำฟ้าของใช้พระพุทธศาสนา ข้อความชุกเหมาะสมบรูณ์ข้าวของเทพนิรมิต ลักษณะเด่นสิ่งของทำเลที่ตั้ง ด้วยกันครั้นเมื่อดัดปลัก 12 ศักราช พุทธศักราช 2539 เขาขอคืนดีไบ๊คว้ารับการลงชื่อครอบครองมรดกภพกระแสธรรมชาติ ขนมธรรมเนียม ด้วยกันวรรณกรรมแห่งหนมีเกียรติยศแหล่สิ่งของประเทศจีน ยิ่งไปกว่านี้ภูง้อไบ้ยังมีคำเลื่องลือเลื่องชื่อที่ข้างที่ทำการยุทธ ที่อยู่อาศัยขอคืนดีไบ๊ ชั่งเส้าหลิน บู้ตึ้ง ล้วนแต่คือว่าไตรที่ทำการใหญ่ตรอกส่วนความรู้แจ้งต่อต้านของประเทศจีนอีกเนื่องด้วย