ช่างเชื่อม (Welder) มีหน้าที่ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบงานเชื่อมในภาคอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์การดูแลรักษาเบื้องต้นของ ช่างเชื่อม (Welder) ให้มีความปลอดภัยในการเชื่อม (Welding Safety) ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการเชื่อม อุปกรณ์การเชื่อมที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการใช้เชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้ามีหลายประเภท นับเป็นความสําคัญอย่างยิ่ง สามารถเชื่อมชิ้นงานที่มีความบางอย่างสแตนเลสและอลูมิเนียม เมื่อทราบประเภทตู้เชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้นแล้ว เพราะฉะนั้นผู้เชื่อมต้องทําการศึกษา ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้ามีความจำเป็นที่สุดที่จะต้องเรียนรู้ก่อนลงมือทำการเชื่อมเนื่องจากอันตรายจากการเชื่อม และหาทางป้องกันในเรื่องอันตรายที่จะเกิดจากกระบวนการเชื่อมต่างๆ เกิดได้หลายสาเหตุและอันตรายที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงกับทำลายทรัพย์สินหรือทำให้เสียชีวิตได้ ช่างเชื่อม (Welder) ผู้ที่ทํางานโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัย มักจะประสบกับอุบัติเหตุเสมอ ซึ่งบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นผู้ที่จะทำการเชื่อมจึงจำเป็นที่รู้สาเหตุและป้องกันอันตรายที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ หรือไม่ก็ทรัพย์สมบัติเสียหาย ซึ่งนับเป็นการสูญเสียทั้งเงินและเวลา เพื่อบังเกิดผลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของทุกหน่วยงานในองค์กร ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานโดยตรง

ข้อควรคำนึงถึงของ ช่างเชื่อม (Welder)

  1. ช่างเชื่อม (Welder) ควรระวังอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าดูด เป็นการคิดขั้นตอนกระบวนการของการสร้างให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติได้ยังไงบ้าง อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการเชื่อมนั้นอยู่ในสภาพที่ดี เรียบร้อย พร้อมใช้งาน และอุปกรณ์ต่างๆ คำนึงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน ลำดับขั้นที่จะทำให้เครื่องจักรสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ที่จะใช้ในการเชื่อมควรถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน ขั้วต่อสายตําแหน่งต่างๆ แน่นดีเพียงไร และสาเหตุอันเกิดจากไฟฟ้านี้จะเป็นเหตุทําให้เครื่องมือ อุปกรณ์ชํารุดเสียหาย คิดค้นระบบการขนถ่ายวัสดุในกระบวนการผลิต รวมไปถึงการตั้งเป้าหมายว่าระบบจะสามารถสร้างผลผลิตได้มากน้อยเพียงใดต่อหนึ่งหน่วยเวลา เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ด้วย บริเวณที่ทํางานเชื่อมควรเป็นที่แห้งไม่ชื้นแฉะ ซึ่งทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือดูดผู้ทํางานได้ ขณะทําการเชื่อมจะเกิดควันขึ้น ควรจะลีกเลี่ยงการสูดดมควันโดยตรง ควรหาผ้ามาปิดจมูกไว้ หรือถ้าเชื่อมในบริเวณพื้นที่จํากัด
  2. ช่างเชื่อม (Welder) ควรระวังอันตรายที่เกิดจากการอาร์ค ทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญทางด้านการซ่อมบำรุงมาดูแลโดยเฉพาะ วิธีการเชื่อมแบบต่างๆ จะทําให้เกิดแสงอุลตร้าไวโอเลต และแสงอินฟาเรดเป็นจํานวนมากมาย ผิวหนังแม้จะโดนแสงดังกล่าว เป็นเวลาสั้นๆ ก็ตาม และนอกจากนี้ก็ยังมีทีมวิศวกรที่ดูแลกระบวนการออกแบบ ต่ก็ส่งผลทําให้ผิวหนังไหม้จนทําให้เกิดความเจ็บปวดได้อย่างมาก ทั้งนี้ผู้ทํางานเชื่อมควรสวมเสื้อหนังเพื่อป้องกัน ประดิษฐ์คิดค้นตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งทีมออกแบบอาจจะกลายเป็นหน่วยงานที่ทำงานหนักหน่อยเพราะต้องคอยออกแบบและคอยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไปเรื่อยๆ ะตอนนี้ก็ได้มีการคิดค้นหาทางป้องกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะดวงตา แสงอินฟาเรดจะทําให้ “เรติน่า” ของตาเกิดอาการเมื่อยล้าเพิ่มมากขึ้น และผลที่เกิดขึ้นนี้มิใช่จะเกิดในทันทีทันใดแต่จะเกิดขึ้นในภายหลัง หากพบว่ายังมีจุดบกพร่องจนวินาทีสุดท้าย โดยเมื่อใช้งานตู้เชื่อมไฟฟ้าเสร็จทุกครั้งควรทำการทำความสะอาดในจุดต่างๆ อาทิ สายเชื่อม สายดิน ข้อต่อสายเชื่อม จุดเชื่อมต่อสาย โดยการใช้การเป่าลมจากปั๊มลมหรือ Blower เป่าทำความสะอาด
  3. ช่างเชื่อม (Welder) ควรระวังการระบายอากาศ ทีมช่างและทีมควบคุมการผลิตให้มากความ ในการเชื่อมไฟฟ้า ช่างเชื่อมมีโอกาสได้รับอันตรายจากการเชื่อมไฟฟ้าได้ตลอดเวลา เพราะเราได้คัดสรรผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาดูแลโดยตรงแต่แรกอยู่แล้ว เพราะขณะที่เครื่องเชื่อมเปิดทำงานมีกระแสไหลไฟฟ้าผ่านตลอดเวลาโอกาสที่จะถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับอันตรายจากรังสีรวมทั้งควันพิษที่เกิดขึ้นในขณะเชื่อมการรักษาความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า นอกจากนี้หากเกิดปัญหาอะไร ทีมวิศวกรก็จะเห็นภาพเละพร้อมที่จะเข้าบำรุงรักษาและปรับปรุงได้อย่างทันท่วงที อย่ามองแสงที่เกิดจากการเชื่อมด้วยตาเปล่า เพราะแสงที่สว่างมากเกินไปจะทำให้ตารับไม่ได้ มองไม่เห็นชั่วขณะหนึ่ง นำไปสู่กระบวนการผลิตที่ลดการใช้แรงงานจากคน อย่าเชื่อมไฟฟ้าด้วยตาเปล่า ต้องใช้เลนส์กรองแสงทุกครั้ง และควรเชื่อมในห้องที่จัดโดยเฉพาะ เพิ่มอัตราการผลิตและลดความบกพร่องในการผลิต ทำให้เป็นการผลิตที่ใช้ต้นทุนต่ำนั่นเอง
  4. ช่างเชื่อม (Welder) ควรระวังการลุกไหม้และการเกิดการระเบิด จัดสรรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาดูแลโดยเฉพาะนั้น เครื่องป้อนลวดรวมอยู่ในชุดควบคุม ซึ่งต่อโดยตรงกับเครื่องเชื่อม ทำให้ลดต้นทุนที่จะต้องจัดจ้างพนักงานจำนวนมากไปได้ เหมาะสมกับเครื่องเชื่อมแบบแรงเคลื่อนคงที่ และลวดเชื่อมที่มีขนาดเล็กด้วย เครื่องป้อนลวดชนิดนี้จะมีที่ปรับความเร็วของลวด และไม่เพียงเท่านี้ ยังลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากขั้นตอนผลิตไปได้มากเลยทีเดียว สายเชื่อมนั้นจะเป็นทางผ่านแก๊สปกคลุม ลวดเชื่อมและกระแสไฟโดยภายในของสายเชื่อมที่ลวดผ่านจะทําด้วยเหล็กสปริงที่ม้วนขดเป็นท่อ และภายนอกจะหุ้มไว้ด้วยท่อพลาสติกลักษณะของหัวเชื่อมมีทั้งชนิดตัวตรงและหัวโค้ง เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองจับตัวและเข้าไปอุดตันในส่วนต่างๆ ของตู้เชื่อมไฟฟ้าซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อตู้เชื่อมไฟฟ้า ดังนั้นความสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดูแล ตู้เชื่อมไฟฟ้าทุกชนิด
  5. ช่างเชื่อม (Welder) ควรระวังอันตรายที่เกิดขึ้นภายหลังการทําความสะอาดงานเชื่อมและอื่นๆ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เชื่อมควรคํานึงให้มากก็คือ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ต้องเลือกมาใช้กับกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร การเชื่อมถังที่เคยบรรจุเชื้อเพลิงไว้ ต้องเลือกใช้อย่างมีหลักการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและไม่ใช้ต้นทุนที่สูงเกินไปเพราะเทคโนโลยีที่ให้ประสิทธิภาพสูงต้องใช้ต้นทุนที่สูงด้วย ซึ่งอาจเป็นเหตุทําให้เกิดไฟ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีมีความเหาะสมกับการใช้งานในการผลิตผลงานตามความต้องการ และการระเบิดได้ฉะนั้นผู้ทํางานเชื่อมด้านนี้จึงควรคํานึงถึงและแน่ใจว่าจะไม่เกิดอันตรายขึ้นได้ ผู้ใช้งานที่ไม่มีความชำนาญในการซ่อมไม่ควรซ่อมตู้เชื่อมไฟฟ้าด้วยตัวเองอย่างเด็ดขาด เพราะ ตู้เชื่อมไฟฟ้า ถือเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีการซ่อมแซมเฉพาะ หรืออาจทำการส่งซ่อมกับทางผู้ผลิต เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *