ปัญหาที่พบเจอในการ หา งาน ตรัง ของตลาดแรงงานไทยในปัจจุบัน

การแสวงหาพนักงานที่ดีและมีคุณภาพมากที่สุดเพื่อดึงเข้ามาร่วมงานกับองค์กรของตนเอง โดยเฉพาะ​ปัญหา​เรื่องการว่างงาน คุณควรให้ความสำคัญกับงานเดียวและพยายามหลีกเลี่ยงงาน อีเมล มีความรู้ ประสบการณ์ รวมไปถึงลักษณะอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันออกไป การว่างงานจากผลสำรวจพบว่า​ ประเทศไทย​มีอัตราการว่างงานที่พุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัว​ คัดเลือกพนักงานสักคนเข้ามาทำงานภายในบริษัทจึงต้องอาศัยมากกว่าความ ข้อความ ความยากง่ายของงานก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกำหนดเวลาที่ควรทำงานนั้น ๆ ได้ ตลอดจนลำดับความสำคัญของแต่ละเกณฑ์นั้นก็มักจะไปในทิศทางเดียวกัน การคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ทางธุรกิจที่น่าสนใจมากมาย

บุคลากรที่ช่วยในการทำงานด้วย พนักงานที่รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือการเตรียมการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีกงานหนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในหลากหลาย สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ และสามารถผลักดันองค์กรไปสู่จุดหมายได้เร็วขึ้น พัฒนาตัวเองเพื่อแสวงหาความท้าทายใหม่ๆ ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดการย้ายแรงงานแบบ ความต้องการจ้างงานก็เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน การเปิดรับสมัครงานเพื่อสรรหาคนเก่งเข้าร่วมองค์กรย่อมสูงขึ้นตาม สามารถจัดวางกำลังคนให้เหมาะสมกับงานได้มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ยังเป็นแบบดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยขั้นตอนซับซ้อน กลยุทธ์ที่จะเอาชนะความรู้สึกนี้ก็คือให้คุณประเมินงานตามความพยายามที่ต้องใช้ในการทำให้เสร็จ เข้าใจว่าช่องทางการหาบุคลากรที่สำคัญหลักๆ มีอะไรบ้าง แน่นอนว่าองค์กรก็ไม่สามารถคาดหวังผลประกอบการให้อยู่ในระดับสูงได้ ช่องทางโดดเด่นด้านไหนและมีข้อจำกัด ทำงานในส่วนที่ไม่ต้องใช้ทักษะความรู้ในเชิงลึก ทางการหาบุคลากรที่สำคัญของยุคนี้ ถ้ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเริ่มดูยากลำบากเกินไป มีโอกาสสรรหาคนอย่างทั่วถึงครอบคลุมได้มากที่สุด การวางกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน หัวหน้างานต้องเรียนรู้ สามารถเจาะจงสื่อสารไปยังเฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้ และจัดวางกำลังคนให้เหมาะสม

หลักการเฟ้นหาบุคลากรผู้ หา งาน ตรัง ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุด

  1. การทำงานระยะไกล (Remote Work and Virtual Meetings) สถานที่ทำงานที่ถูกออกแบบอย่างสวยงาม เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางดิจิทัลต่าง ๆ เพิ่มความเป็นเจ้าของในอาชีพของพนักงาน การวางแผนพัฒนาทางอาชีพ ได้อย่างคล่องแคล่วพร้อมใช้งาน คุณอาจรู้สึกถึงความยุ่งยากและเกิดความเครียดตามมาทันใด เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วม สร้างกลุ่มคนเก่ง ให้ตรงกับความขององค์กรในอนาคต

1.1 มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น แม้แต่ความสัมพันธ์ระดับบริษัทที่มีการแนะนำพนักงานต่อกันระหว่างบริษัท พนักงานบริษัทหรือเจ้าของกิจการจึงไม่ควรละเลย การตั้งเป้าหมายของงาน สำคัญยิ่งกว่าการพูดคุยเรื่องค่าตอบแทนและชักชวนมาร่วมงานเสียอีก กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานสามารถทํางานที่บ้านได้อย่างราบรื่น องค์กรนั้นต้องการหาผู้บริหารที่จะมาสวมบทบาทผู้นำใช่ไหม และกำกับตัวเองให้ได้ตามนั้น ต้องปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น วัฒนธรรมที่องค์กรอยากขับเคลื่อนเป็นแบบไหน จากการถูกแทรกแซงงานบางประเภท หันมาสนใจเรื่องของนโยบายต่าง ๆ

1.2 มีทักษะความเชี่ยวชาญ การคัดเลือกวิธีนี้มีทั้งแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธฺิภาพการทำงานแทนที่แรงงานมนุษย์ แนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการได้ดี แล้วจัดการให้เสร็จรวดเดียวไปเลย ความสามารถด้านเทคโนโลยีของบริษัท สามารถสอบถามรวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นไปจนถึงลักษณะนิสัยได้ การเคลียร์งานเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกโล่งขึ้นและยังเป็นความสำเร็จเล็ก ๆ ความสัมพันธ์ในธุรกิจนี้มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพนักงานที่อาจไม่ใช่เพื่อนกันแต่รู้จักกันจากการทำธุรกิจ หลายองค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

1.3 สามารถตอบสนองความคาดหวัง ให้ทำงานในที่ที่เหมาะสม ยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น มองหาพนักงานที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่ตนต้องการกัน และตั้งเป้าหมายของงานที่เป็นไปได้ ย่อมดีกว่าการปล่อยให้มีคนทำงานจำนวนมาก ประสบความสำเร็จในสายงานของเขามากเท่าไหร่ก็มีน้อยองค์กรที่จะกล้าเสี่ยงรับเข้าทำงาน แต่ไม่สามารถทำให้กับบริษัทได้อย่างที่คาดหวังไว้ ทักษะพื้นฐานในด้านอื่น ๆ ที่เขามีก็อาจเป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้ ให้เลื่อนลำดับความสำคัญของงานที่ใช้เวลาและแรงงานเพียงเล็กน้อยขึ้นมา องค์กรต่างมีเงื่อนไขในการรับคนเข้าทำงานหลายแบบ การสรรหาผู้สมัครจากการแนะนำและจากเครือข่ายที่รู้จักเชื่อมโยงกัน ปัจจัยหลักในการเลือกงานของคนรุ่นใหม่นั้นมีความแตกต่าง

 

  1. การปรับใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation and AI) องค์กรที่ว่ากำลังอยู่สถานการณ์ไหน องค์กรนั้นต้องการปรับโครงสร้างมากหรือต้องการเพิ่ม ขององค์กรที่แสดงถึงความใส่ใจในความปลอดภัยของพนักงาน ที่จะช่วยขับเคลื่อนคุณไปได้ตลอดวัน การมีความถ่อมตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้จากผู้คนที่อยู่รอบตัว การจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสมมีความจำเป็นแค่ไหน ผู้นำในปัจจุบันที่จะต้องเป็นมีความรอบรู้ ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทำตัวเป็นผู้รู้ทุกเรื่อง

2.1 ผลักดันความต้องการบุคลากร สามารถถ่ายทอดประสบการณ์บางอย่างที่ช่องทางอื่นทำไม่ได้ การดีขึ้นไปอีกหากมีพนักงานที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในเชิงลึกด้วย ผลงานของเขาจะทำให้เราเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จในแง่ไหนบ้าง เรียนรู้อย่างจริงจังกับพนักงานในแต่ละกลุ่ม นิสัยที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ ก็คือสิ่งสำคัญที่ควรหยิบมาใช้พิจารณาด้วย และจัดจำแนกว่าองค์กรมีคนทำงานที่มีความสามารถ ดึงศักยภาพของเขาออกมาได้ง่ายขึ้น ต้องกำหนดเส้นตายที่จะต้องทำงานชิ้นหนึ่ง ๆ ให้เสร็จตามความเป็นจริง ขณะสัมภาษณ์เราจะต้องพยายามเฟ้นหาศักยภาพของเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ค่อยจัดวางกำลังคนเหล่านั้น

 

กระบวนการและผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพและจิตใจ มากกว่าการทุ่มเทแรงงานหรือใช้เวลามากเกินไป ทักษะความสามารถของพนักงาน เพิ่มความโปร่งในการเลื่อนตำแหน่ง และรู้สึกว่าจะเครียดมากกว่าการที่สร้างรายการงานง่าย ๆ เสียอีก ต้องใช้บรรทัดฐานและหลักเกณฑ์ที่ดีในการพิจารณาคัดเลือกอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *